top of page

PRIVACY BELEID

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet op de privacy van kracht.
Deze Algemene Verordening Gegevensbescherming of de General Data Protection Regulation (GDPR), gaat over het beheer en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de Europese burgers.

Hieronder worden de privacy-richtlijnen toegelicht die in mijn praktijk worden gehanteerd.
Deze zijn uitgewerkt conform de GDPR-wetgeving.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 

Wij komen in contact met je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van de diensten van onze praktijk of doordat je ons persoonsgegevens bezorgt bij het invullen van het contactformulier op onze website.


Het betreft volgende gegevens :
– Voornaam, familienaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en mailadres
- De gegevens van jouw doorverwijzer;
- Gegevens van jouw huisarts;
- Contactgegevens van jouw familieleden, partner en gezinsleden indien relevant voor de begeleiding;
- Gegevens over jouw gezondheid zoals diagnoses, prognoses, behandeling, voorgeschreven medicatie,… ;
– Eventueel een korte samenvatting van je problemen, zorgen & hulpvraag

Met welke doeleinden en op welke verwerkingsgrond verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij willen contact met je kunnen opnemen via mail of telefoon als je meer informatie wenst over het therapeutisch aanbod in onze praktijk, als je een verkennend gesprek wilt aanvragen of als je overweegt een therapietraject op te starten.

Wij verwerken je persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen en de uitoefening van onze contractuele rechten (dossiervorming, therapeutische begeleiding) en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (het opnemen van contact in geval van problemen, aanmaningen).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de overeengekomen doeleinden te realiseren.
Als er geen therapietraject wordt opgestart, bewaren wij je persoonsgegevens verder niet.

Als er wel een therapietraject wordt opgestart, bewaren we jouw persoonsgegevens en eventuele andere (gezondheids)gegevens binnen het kader van een beveiligd hulpverleningsdossier. Voor de aanmaak van dit hulpverleningsdossier dien je je formele toestemming te geven.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, behalve als dit gebeurt in het kader van een therapeutische begeleiding

(vb. een externe verwijzing) en enkel met jouw akkoord, of als wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Welke rechten heb je over je persoonsgegevens?

Je kan ons een verzoek sturen om je persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te wijzigen.
Dit kan via een mail naar info@psychotherapienoor.com.
Wij reageren – zoals wettelijk verplicht – binnen de vier weken.
Let op : het gaat hier niet over inzage in het hulpverleningsdossier, het betreft hier enkel de inzage van de persoonsgegevens.

Aanpassingen privacy-richtlijnen

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in deze privacy-richtlijnen. De meest actuele versie vind je steeds op onze website.

bottom of page