top of page

AANBOD

GEZINSBEGELEIDING/GEZINSTHERAPIE

Gezinstherapie is een vorm van therapie waarbij het volledige gezin begeleid wordt. Samen gaan we op zoek naar patronen en posities die leven binnen het gezin en naar het effect dat deze hebben op persoonlijke emoties, ervaringen en reacties. Hierdoor ontstaan er nieuwe inzichten en begrip waardoor er op een andere manier met elkaar kan worden omgegaan. Men krijgt een andere visie op problemen, op zichzelf en anderen.

THEMA'S
  • Hoogsensitiviteit, stress, burn-out

  • Relatieproblemen, faalangst en onzekerheid, laag zelfbeeld

  • Assertiviteitsproblemen, persoonlijkheidsproblematieken, traumaverwerking

  • Gezinsproblemen, schoolproblemen, gedragsproblemen

  • Depressieve klachten, zingeving en persoonlijke groei

INDIVIDUELE BEGELEiDING/ INDIVIDUELE THERAPIE

In individuele systeemtherapie gaan we samen aan de slag om eigen vragen te verkennen.

Via gesprekken scheppen we een veilige ruimte waar je je hart kan luchten en doelgericht kan zoeken naar antwoorden, nieuwe perspectieven en verandering.

Individuele systeemtherapie is in eerste instantie voor en met jou alleen. Toch nemen we de vele relaties en invloeden tussen jezelf en anderen mee onder de loep.

RELATIETHERAPIE

Relatietherapie is een specifieke vorm van therapie die zich bekommert om het aanpakken van structurele en communicatie problemen en spanningen tussen koppels. Centraal staan de patronen, het gedrag en de emoties van beide partners afzonderlijk en in verhouding met elkaar. Via gesprek onderzoeken we wat er fout loopt, wat jullie wens is en hoe jullie de relatieproblemen kunnen oplossen of de relatiebreuk herstellen. 

bottom of page